Pazecards

Fick i uppdrag att bygga en hemsida i WordPress till nystartade företaget, Pazecards. Jag fick bygga hemsidan utifrån en grafisk manual, färger, teckensnitt och logotyp var redan bestämt. Gjorde först en skiss i Adobe XD som jag skickade till kunden för godkännande. Därefter fick jag börja med arbete i WordPress. Det här fick jag göra,–…

Fanny Sundin

Min hemsida I webbkursen, TDDC61, fick vi göra en egen hemsida som slutprojekt. Jag gjorde en portfolio sida med innehåll som, om mig, portfolio och en kontakt sida. Hemsidan är byggd med JavaScript, CSS, HTML5 och Jquery i Adobe Dreamweaver och i Atom. Jag började arbetsprocessen med att göra en förebildsanalys för att hitta inspiration…