Fick i uppdrag att bygga en hemsida i WordPress till nystartade företaget, Pazecards. Jag fick bygga hemsidan utifrån en grafisk manual, färger, teckensnitt och logotyp var redan bestämt. Gjorde först en skiss i Adobe XD som jag skickade till kunden för godkännande. Därefter fick jag börja med arbete i WordPress. Det här fick jag göra,
– Hemsida och Webbutik i WordPress
– Integrera betalningssystemet Bambora
– Responsiv hemsida
– Kontakta företag

www.pazecards.com