ASSA abloy

Under min praktik på contentbyrån OTW i Stockholm fick jag i uppdrag att göra några uppslag till ASSAs tidning ASSA ABOLY.