Cassels social media-strategi

Som examensarbete gjorde jag och en annan student en sociala media-strategi samt contentplan för Cassels instagramkonto. Instagramkontot var för deras Norrköpingsbutik. 

Instagramflodet

Instagramflödet som vi gjorde syns till vänster. Vi gjorde en blandning av modeller och produkter. Vi försökte få upp den yngre generationen då deras primära marknadsföring är för äldre målgruppen.