Egen webbplats

I webbkursen, TDDC61, fick jag göra en egen webbplats som slutprojekt. Jag gjorde en portfolio med sidor, om mig, portfolio och kontakt. Webbplatsen byggdes med  JavaScript, CSS, HTML5. Jag använde programmen, Adobe Dreamweaver och Atom.

Steg 1: Jag började arbetsprocessen med att göra en förebildsanalys för att hitta inspiration. Från inspirationen ville jag se vad portfolion innehåller samt vilka typ av teckensnitt som används och färgkombinationer. 

Steg 2 = Personas för min målgrupp, vilket blev tre olika. 

Steg 3 = Moodboard i Indesign för att hitta min stil med passande färgschema.

Steg 4 = För att få tydligare översikt gjorde jag wireframes i Adobe XD.

Steg 5 = Gjordes en mock-up i Adobe XD. Jag placerade in alla bilder och texter. 

Projektbilder