RHEL gruppens nya webb

Under min anställning på kommunikationsbyrån i Linköping fick jag ta mig an uppdraget att göra RHEL gruppens nya webbsida. Jag Jag fick bygga sidan utifrån en utsatt grafisk manual med bestämda färger, teckensnitt och logotyp. 

Jag började med att göra en snabb skiss i Adobe XD. Skissen skickades först till kunden för godkännande innan arbetet började i WordPress.

Det jag fick göra var,
– Webbplats i WordPress 
– Responsiv webbplats
– Kundkontakt
– Lite egen HTML för sista touch

https://rhelgruppen.se