Scandinavian traveler

Kund: SAS

Under min praktik på contentbyrån OTW i Stockholm fick jag i uppdrag att göra några uppslag till SASs ombordstigning Scandinavian Traveler.